امروز :چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wednesday 21 November 2018
بروزرسانی در چهارشنبه 23 آبان 1397, 18:41 

بسمه تعالی
در اجرای بند ۱۷-۲۸ اساسنامه انجمن صنفی کارگری مسئولین فنی صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی استان اصفهان موضوع وظایف و اختیارات هیات مدیره، پس از تصویب آیین نامه مربوطه در جلسه ۲۳ مرداد۹۷ هیات مدیره انجمن، کمیته های مشروحه زیر تشکیل و اعضای آن تعیین شدند:
✅  کمیته آموزش، تحقیقات، انتشارات و روابط عمومی؛
سرکار خانم مهندس وکیل زاده( دبیر)، جناب آقای مهندس بحرینی،سرکار خانم مهندس بیات و سرکار خانم مهندس علی پور
✅ کمیته آمار و فناوری اطلاعات؛
جناب آقای مهندس معینی( دبیر)، سرکار خانم مهندس اولیاء، سرکار خانم مهندس باب شریف، سرکار خانم مهندس حسن نژاد، جناب آقای مهندس حمیدی، جناب آقای مهندس عبدالهی
✅ کمیته حقوقی و حل اختلاف؛
جناب آقای شیروانی(دبیر)، جناب آقای مهندس بارفتن، جناب آقای مهندس بختیاری، سرکار خانم مهندس حمیدی، سرکار خانم مهندس هادی زاده
✅ کمیته رفاهی؛
سرکار خانم مهندس مظاهری(دبیر)، سرکار خانم مهندس تحویلیان، جناب آقای مهندس جعفری، سرکار خانم مهندس دوامی
✅ کمیته کارآفرینی؛
جناب آقای مهندس سهرابی(دبیر)، جناب آقای مهندس اسماعیلی، جناب آقای مهندس علی اکبریان، جناب آقای مهندس موسوی
✅ ضمنا سرکار خانم مهندس نادیان رییس هیات مدیره انجمن با کمیته های مذکور همکاری و هم فکری لازم را خواهند داشت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید