امروز :چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wednesday 21 November 2018
بروزرسانی در چهارشنبه 23 آبان 1397, 18:41 

شرایط دریافت کمک_هزینه_ازدواج بیمه تامین اجتماعی

1️⃣ بیمه شده طی ۵ سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل بمدت ۷۲۰ روز سابقه کار داشته و حق بیمه این مدت را پرداخته باشد.
2️⃣ در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.
3️⃣ ازدواج اول باشد.
4️⃣ ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ثبت شده باشد.

💰 مبلغ کمک هزینه ازدواج برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است.
برای محاسبه این مبلغ، جمع دریافتی بیمه شده (مشمول کسر حق بیمه) در آخرین دو سال قبل از ازدواج بر عدد ۲۴ (تعداد ماه ها) تقسیم می شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید