امروز :چهارشنبه, 30 آبان 1397 - Wednesday 21 November 2018
بروزرسانی در چهارشنبه 23 آبان 1397, 18:41 

رئوس فعالیت های انجمن:

 • - برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گواهی نامه آموزشی جهت ارتقاء توان علمی مسئولین فنی صنایع غذایی،بهداشتی و آرایشی.
 • - شرکت در همایش های علمی ارائه مقالات مرتبط با صنایع غذایی و بهداشتی.
 • - دریافت نظرات اعضاء جهت افزایش توان علمی و بهبود عملکردوشرح وظایف آنان درکارخانجات وارائه راهکارها.
 • - بر گزاری آزمون علمی برای اعضاء جدید جهت بکارگیری افراد توانمند و واجدشرایط علمی و عملی درصنایع مربوطه.
 • - دریافت نظرات و پیشنهادات اعضاء جهت ارتقاء وضعیت آموزشی،رفاهی و معیشتی مسئولین فنی.
 • - تثبیت پایه حقوق مسئولین فنی در گفتگوهای سه جانبه وزارت کار درابتدای هر سال.
 • - ایجاد بیمه تکمیل درمان برای اعضاء انجمن.
 • - ایجاد فرصتهای شغلی و معرفی به کار در صنایع غذایی و بهداشتی.
 • - برگزاری اردوهای تفریحی و تورهای سیاحتی.
 • - برگزاری جلسات نظرسنجی پیرامون بهبود مشکلات مسئولین فنی با مشارکت اعضاء انجمن.
 • - ارائه تسهیلات خانه کارگر بطور اختصاصی برای اعضاء انجمن.
 • - شرکت در جلسات کمیته صدور پروانه مسئول فنی وبهره برداری در معاونت.
 • - شرکت در جلسات تائید صلاحیت آزمایشگاه، مسئولین کنترل کیفیت در اداره کل استاندارد.
 • - عضویت در کانون انجمن های صنفی کارگری و کشور و ارائه راهکارها در جهت استفاه از تسهیلات مربوطه.
 • - عضویت در جامعه مسئولین فنی کشوری و شرت در جلسات هماهنگی و ارائه راهکارها در جهت بهبود شرایط شغلی.
 • - کمک به حل مشکلات مسئولین فنی در کارخانجات در حیطه کاری انجمن مسئولین فنی .
 • - همکاری و شرکت در جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان جهت حل مشکلات مشترک و ایجاد تسهیلات جهت اعضاء.
 • - شرکت در جلسات با مسئولین معاونت غذا و دارو،اداره کار،تامین اجتماعی،استاندارد و سایر ارگانهاو سازمانها درجهت طرح مسائل مربوط به مسئولین فنی صنایع غذایی و بهره برداری.
 • - همکاری با اعضاء هیئت علمی و اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان در زمینه برقراری ارتباط صنعت ودانشگاه.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید