انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی،آرایشی و بهداشتی استان اصفهان

Isfahan province's association of technical officials of food

 cosmetic and health industries

چند کلمه در مورد اعضای ما

دارای بهترین تیم مدیریتی

اعضای هیئت مدیره انجمن

 نرگس نادیان​    
رئیس هیئت مدیره​

 نرگس نادیان​

رئیس هیئت مدیره​

دکترای صنایع غذایی

۲۸ سال سابقه کاری

-5956308896211646111_121

آرش مطیعی نژاد​

نایب رئیس هیئت مدیره​

لیسانس علوم وصنایع غذایی

۲۹ سال سابقه کاری

-5956308896211646117_121

بهمن کروندی

عضو هئیت مدیره

لیسانس تغذیه

۲۷ سال سابقه کاری

-5956308896211646113_120

زهره مظاهری​

عضو هئیت مدیره

لیسانس علوم و صنایع غذایی

۲۰ سال سابقه کاری

-5956308896211646114_121

زهرا تحویلیان​

عضو هئیت مدیره

لیسانس شیمی

۲۴ سال سابقه کاری

dsd

فریناز رزاززاده​

عضو هئیت مدیره

دکتری صنایع غذایی

۱۰ سال سابقه کاری

-5956308896211646115_121

سید علی شهشهانی​

بازرس انجمن​

لیسانس تغذیه

۲۴سال سابقه کاری

-5956308896211646112_109

حمید رضا حمیدی​

خزانه دار انجمن ​

لیسانس علوم و صنایع غذایی
ارشد مدیریت MBA

۱۹ سال سابقه کاری

-5956308896211646116_121

سمیه کیانی​

دبیر انجمن​

لیسانس حسابداری

۱۴ سال سابقه کاری