با عرض سلام خدمت تمامی اعضای محترم انجمن صنفی مسئولین فنی صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی استان اصفهان

برای عضویت درانجمن طبق موارد زیر ابتدا :
  •  پر کردن فرم عضویت
  • اسکن پروانه مسئول فنی
  • پروانه مسئول فنی
  • واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره کارت یا شماره حساب انجمن صنفی مسئولین فنی و بارگذاری  فیش واریزی در فرم زیر 
  • شماره کارت ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۳۰۱۳۴  بانک کشاورزی
  • شماره شبا IR870160000000000654852349
  • شماره حساب ۶۵۴۸۵۲۳۴۹